Dobre Claudia – Comerţ international. Caiet de studiu individual (ID)

Untitled-1
Autor: Dobre Claudia

Titlu: Comerţ international. Caiet de studiu individual (ID)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-964-1

Domeniu: Știinte Economice

Subdomeniu: Economie şi Afaceri Internaţionale

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul de studii II, semestrul I, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii Afaceri Internaţionale (ID). Scopul lucrării este acumularea de competențe specifice: cunoașterea și înțelegerea teoriilor clasice și neoclasice privind comerțul internațional; utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea comportamentului agenților economici pe piețele de import și export; aplicarea principiilor și teoriilor învățate pentru explicarea structurii comerțului internaţional și a modului de alegere a partenerilor de comerț; utilizarea de criterii și metode de evaluare pentru a aprecia rentabilitatea activității de comerț exterior; elaborarea de proiecte profesionale utilizând principii și metode consacrate în domeniu. Caietul de studiu individual este structurat în 14 unități de învățare: caracterizarea comerțului internaţional, evoluția postbelică a comerţului internaţional, intensificarea schimburilor comerciale internaţionale prin încheierea de alianțe strategice, marele colaps comercial, revenirea din criză, locul Uniunii Europene în cadrul comerțului mondial (I-VI), avantajele competitive ale UE (I-III). Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână