Duşa Daniela, Hanzu-Pazara Loredana, Tudorache Monica – Note practice de fiziopatologie generală, vol. 1

Untitled-1
Autor: Duşa Daniela, Hanzu-Pazara Loredana, Tudorache Monica

Titlu: Note practice de fiziopatologie generală, vol. 1

An apariție: 2020

ISBN: 978-606-060-005-3 978-606-060-006-0

Domeniu: Medicină

Detalii: Lucrarea Note practice de fiziopatologie generalӑ este destinatӑ pregӑtirii lucrӑrilor practice de Fiziopatologie pentru studenţii Facultӑţii de Medicinӑ din ciclul I, anul III de studiu. Cartea este menitӑ a facilita înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor referitoare la mecanismele de producere a bolilor, la posibilitӑţile şi modalitatea de diagnosticare a acestora. Prin prezentarea unor metode şi tehnici de explorӑri funcţionale, lucrarea îşi propune sӑ dezvolte un mod de gândire practic, sintetic, ce poate contribui la formarea profesionalӑ a tinerilor studenţi. Structura cărţii urmăreşte cu grijӑ curricula disciplinei dedicate (Fiziopatologie generală), şi poate fi folositӑ chiar şi ȋn cazul efectuӑrii de mobilitӑţi academice sau în cazul studiului academic de tip modular, ea ȋncadrându-se ȋn prevederile curriculelor internaţionale din domeniu. Cartea faciliteazӑ integrarea conceptelor preclinice ȋn contextul clinic şi se constituie ȋntr-o sursӑ de informaţie şi de înţelegere a modificӑrilor ce pot sӑ aparӑ ȋn complexul structural şi funcţional al organismului uman.

ro_RORomână