Nicolae Traian Cristin – Contabilitate financiară aprofundată. Caiet de studiu individual (ID)

Untitled-1
Autor: Nicolae Traian Cristin

Titlu: Contabilitate financiară aprofundată. Caiet de studiu individual (ID)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-890-3 978-973-614-891-0

Domeniu: Științe Economice

Subdomeniu: Contabilitate

Detalii: Lucrarea este destinată studenţilor din anul II de studii, semestrul I, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii Contabilitate și informatică de gestiune. Disciplina Contabilitate financiară aprofundată face parte din categoria disciplinelor economice de specialitate care concură la formarea unei noi configuraţii pentru contabilitatea financiară în special şi administrarea intreprinderii în general. Cursul urmărește, prin structura și obiectivele pe care le implică, să asigure viitorilor contabili fondul de cunoștințe necesare organizării și conducerii contabilității financiare, a unei gândiri contabile independente a studenților și a metodologiei de realizare practică a situațiilor financiare anuale ale firmei. Caietul de studiu individual este organizat în 14 unități de învățare. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână