Vancea Diane, Alexandrov Laura, Gîrţu A. Mihai (Eds.) – Maritime Spatial Planning in the Black Sea

Untitled-1
Autor: Vancea Diane, Alexandrov Laura, Gîrţu A. Mihai (Eds.)

Titlu: Maritime Spatial Planning in the Black Sea

An apariție: 2018

ISBN: 978-973-614-977-1

Domeniu: Știința mediului înconjurător

Subdomeniu: Mediul oceanic și marin legat de fundul mării, apa mării

Detalii: Volumul a rezultat în urma studiilor efectuate în cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană MARSPLAN-B5 pe tema amenajării spaţiului maritim în Marea Neagră. Ȋn cadrul acestui proiect şi al conferinţei ştiinţifice organizate în 3-4 mai 2017 specialişti din ţară şi străinătate au elaborat şi prezentat lucrări ce au putut fi grupate în şase părţi: Stadiul prezent şi tendinţe europene în planificarea spaţiului maritim; Planificarea spaţială maritimă-Legislaţie şi dezvoltarea capacităţii instituţionale; Planificarea spaţială maritimă în zona Mării Negre; Planificarea spaţiaă maritimă către o creştere albastră durabilă; Probleme de mediu şi planificarea spaţială maritimă; Bune practici pentru implicarea părţilor interesate în planificarea spaţiului maritim. Tema este de mare actualitate la nivel european, dată fiind obligativitatea statelor membre ale Uniunii Europene care au ieşire la mare de a elabora până în 2021 planuri de amenajare a spaţiului maritim, conform Directivei 89 din 2014 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene. Dată fiind lipsa de experienţă în acest domeniu, volumul permite celor interesaţi să înţeleagă problematica şi particularităţile sale în cazul Mării Negre. Volumul este de mare folos celor interesaţi de problematica amenajării spaţiului maritim, dezvoltarea economică durabilă a zonelor costiere şi protecţia mediului marin, specialiştilor în formare din ministere, autorităţi publice centrale şi locale, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, institute de cercetări, universităţi etc. Lucrarea este structurată în capitole elaborate de specialişti în domeniu, grupate tematic în şase părţi. Autorii prezintă atât sinteze ale contribuţiilor relevante din literatură cât şi ale rezultatelor proprii dar şi contribuţii originale noi.

ro_RORomână