Bejan Remus – Ion Barbu: un bergsonian care se ignoră? Eseu aupra ciclului ermetic din Joc Secund

Untitled-1
Autor: Bejan Remus

Titlu: Ion Barbu: un bergsonian care se ignoră? Eseu aupra ciclului ermetic din Joc Secund

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-938-2

Domeniu: Filologie

Detalii: Dimensiune bergsoniană a creației barbiene a trecut neobservată de exegeza românească. Este o lacună pe care prezentul studiu își propune să o acopere, într-o încercare de a lărgi și adânci înțelegerea poemelor ce constituie prima secțiune a Jocului secund, sugerând noi direcții de intrepretare, ori amendând aserțiuni mai vechi. Ipoteza de la care pornim este că matricea generatoare a gândirii estetice a autorului român, principalele ei subiecte, își găsessc pandantele în metafizica lui Henri Bergson, de care îl apropie acceeași ostilitate deschisă față de pozitivismul, determinismul contemporan, un mod similar de înțelegere a naturii și funcției artei și a artistului. Abordarea noastră împacă intrepretarea independentă și detaliată a fiecărui text, cu ideea unui anumit efect al întregului, pe care îl înțelegem ca tendință, principiu, ce se actualizează diferit în fiecare dintre ele. Analizele evidențiază faptul că cele douăzeci de poeme ale „ciclului ermetic” reprezintă tot atâtea variațiuni pe o singură temă: CREAȚIA, în sensul ei cel mai general, dar și și în sensul mai restrâns, de invenție poetică.

en_GBEnglish (UK)