Bezem Ana-Maria, Managementul clasei în context inclusiv: Caiet de seminar, programul de formare psihopedagogică. Nivel I, anul IIIUntitled-1

Autor: Bezem Ana-Maria

Titlu: Managementul clasei în context inclusiv: Caiet de seminar, programul de formare psihopedagogică. Nivel I, anul III

An apariție: 2022

ISBN: 978-606-060-058-9

Domeniu: Pedagogie

Detalii: Lucrarea expune sintetic și, în același timp, într-un limbaj accesibil specificul abordărilor educative pentru elevii cu CES. Caietul de seminar conține două părți. În prima parte sunt expuse cu precădere
idei paradigmatice ce fundamentează abordarea incluzivă a unei diversități de elevi (1. Managementul clasei de elevi – o perspectivă incluzivă), apoi sunt expuse
abordările educaționale ale elevilor cu tulburări de neurodezvoltare: 2. deficit de atenție și/sau hiperactivitate (ADHD), 3. tulburări specifice de învățare (TSI), 4. tulburări din spectrul autist (TSA) și 5. tulburări de dezvoltare intelectuală (TDI). În partea a II-a a lucrării (Aplicaţii), sunt prezentate instrumente
de autoevaluare comportamental-atitudinală a profesorului și elevilor raportat la stilul de învățare și managerierea clasei de elevi unde învață și elevi cu CES.
În finalul lucrării, studenții sunt invitați să realizeze un profil psihologic al lor ca viitori profesori în școala incluzivă.

en_GBEnglish (UK)