Căprioară Cosmin (editor) – Ipostaze ale limbii şi literaturii române

Untitled-1
Autor: Căprioară Cosmin (editor)

Titlu: Ipostaze ale limbii şi literaturii române

An apariție: 2018

ISBN: 978-973-614-984-9

Domeniu: Filologie – Colecția
Didactica et Philologica (Didactics and Philology).

Detalii: Volumul încurajează pe studenţii, masteranzii, doctoranzii şi absolvenţii Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa să desfăşoare activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice în care se formează în timpul studiilor universitare sau chiar s-au format deja după absolvirea acestora. Volumul cuprinde trei categorii de lucrări, grupate în funcţie de domeniul abordat: lingvistică aplicată, metodica limbii şi literaturii române şi eseuri cu tematică literară. În deschiderea volumului este plasat un studiu dedicat marelui poet Ovidius Publius Naso. Urmează o contribuţie dedicată meglenoromânei şi raporturilor sale cu celelalte dialecte româneşti, rezultată în urma unor recente cercetări pe teren, şi un studiu privitor la etapele constituirii limbajului ştiinţific românesc, cu referire specială la limbajul chimiei. Pragmasemantica şi posibilităţile interpretative ale limbajului pe care le oferă aceasta reprezintă subiectul articolului următor, care face trecerea spre tratarea unei teme de didactică a limbii, mai precis importanţa evaluării competenţei de comunicare orală în ciclul primar, în condiţiile noului curriculum, iar o analiză a complexităţii fenomenului traducerilor în cadrul Uniunii Europene încheie prima parte a volumului. Pasul către secţiunea atribuită studiilor bazate pe texte literare este realizat prin intermediul unui portret al comunităţii greceşti din Sulina şi al unei ample sinteze referitoare la experienţa tanathică. Seria dedicată literaturii este deschisă de un articol privitor la literatura regională dobrogeană, cu referire specială la opera scriitorului Fl. Şlapac. Urmează două studii dedicate unor mari scriitori: unul despre ipostazele apei în lirica lui G. Bacovia şi altul care aduce un punct de vedere nou privitor la romanul Scrinul negru al lui G. Călinescu. Lucrarea se încheie cu câteva consideraţii asupra cărţii Limba păsărilor de A. Pleşu.

en_GBEnglish (UK)