Casangiu Larisa Ileana (coord.), Dogaru Mioara – Facilitatea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Untitled-1
Autor: Casangiu Larisa Ileana (coord.), Dogaru Mioara

Titlu: Facilitatea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-898-9

Domeniu: Pedagogie

Detalii: Ȋn vederea atingerii obiectivelor educaţionale există o multitudine de posibilităţi practice de organizare a activităţii instructiv educative. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul său bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Lucrarea Facilitatea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare intenţionează să demonstreze cum se poate realiza legătura nemijlocită a teoriei didactice cu practica şcolară prin găsirea de noi aplicaţii imediate, variate, în contexte mai ample. Cartea îşi propune o prezentare globală a activitătilor extracurriculare şi extraşcolare la disciplina Limba şi literatura română, în încercarea de a puncta complexitatea fenomenului educaţional și impactul acestor activități în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor predării – învățării limbii și literaturii române în învățământul primar. Lucrarea este organizată în trei capitole: Limba şi literatura română –disciplină a ariei curriculare Limbă şi comunicare; Activităţile extraşcolare şi extracurriculare-formă de muncă didactică, complementară activităţilor obligatorii, desfăşurată în şcoală sau în afara acesteia; Cercetare experimentală privind facilitarea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare.

en_GBEnglish (UK)