Slămnoiu Georgică, Radu Andrei-Ovidiu, Flaut Daniel, Roşca Valerică, Boşneagu Romeo, Pascu Camelia, Dumitrache Lucian, Surdu George, Ionaşcu Vasile, Damian Roxana, Sârbu Emil, Curcă Elena, Pătraşcu Gabriel, Rădulescu Adrian – Securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral

Untitled-1
Autori: Slămnoiu Georgică, Radu Andrei-Ovidiu, Flaut Daniel, Roşca Valerică, Boşneagu Romeo, Pascu Camelia, Dumitrache Lucian, Surdu George, Ionaşcu Vasile, Damian Roxana, Sârbu Emil, Curcă Elena, Pătraşcu Gabriel, Rădulescu Adrian

Titlu: Securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-973-3

Domeniu: Artă militară și strategică

Subdomeniu: Artă militară în general

Detalii: Lucrarea prezintă rezultatele obţinute de autori în proiectul ,,Sistem pentru detecţie, localizare, urmărire și identificare a factorilor de risc la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral- SIROLC”, derulat în cadrul Programului Parteneriate în Domeniile Prioritare din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare. Lucrarea se înscrie într-un domeniu știinţific multidisciplinar acoperind domeniile: securitate maritimă, inginerie navală și hidroacustică. Autorii abordează sistemic problematica securităţii obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral. Astfel, pe baza consideraţiilor de geopolitică, a caracteristicilor fizico-geografice a arealului de operare și a analizei riscurilor și ameninţărilor asupra obiectivelor de infrastructură critică sunt analizate posibilele variante de realizare a unui sistem de securitate a obiectivelor de importanţa strategică din zone de litoral, continuând cu realizarea practică și testarea-evaluarea unui model funcţional pentru un asemenea sistem (SIROLC). Sunt de remarcat contribuţiile știinţifice și tehnice ale autorilor pe două direcţii principale care concură la securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral. Prima direcţie se referă la dezvoltarea și experimentarea prototipului unui sistem de supraveghere bazat pe vehicule subacvatice autonome (AUV). A doua direcţie, cu un grad de originalitate ridicat, se referă la dezvoltarea unui sistem hidroacustic de determinare a amprentelor potenţialelor ţinte subacvatice (HDAPT) care constituie o ameninţare la adresa obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral. La acest moment nu există lucrări similare în domeniul securităţii maritime, în limba română, care să abordeze ameninţările subacvatice. Această lucrare este prima de acest fel. Publicul ţintă este reprezentat de specialiști în domeniile securităţii maritime, vehiculelor subacvatice fără pilot, hidroacusticii, dar și studenţilor și masteranzilor în domeniile menţionate.

en_GBEnglish (UK)