Manea Laurenţiu, Tudor Camil – Proiectarea sistemelor de propulsie, Volumul I. Motoare cu aprindere prin comprimare pentru autovehicule rutiere. Îndrumar de proiectare

Untitled-1
Autor: Manea Laurenţiu, Tudor Camil

Titlu: Proiectarea sistemelor de propulsie, Volumul I. Motoare cu aprindere prin comprimare pentru autovehicule rutiere. Îndrumar de proiectare

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-944-3 978-973-614-945-0

Domeniu: Inginerie

Detalii: Lucrarea face parte dintr-o serie dedicată studenților din domeniul Ingineriei Automobilului care își desăvârșesc aptitudinile de proiectanți prin accesarea unui algoritm de calcul propus în vederea stabilirii parametrilor principali, termodinamici, dinamici, organologici și constructivi ai agregatelor termice propuse spre verificare în timpul procesului instructiv-educativ, desfăşurat în cadrul ,,curriculei universitare” dedicate formării inginerului licenţiat, specialist în Autovehicule rutiere. Ȋndrumarul este dedicat studenţilor Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa, ce urmează cursurile programului de studiu Autovehicule rutiere la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă” şi ,,cu frecvenţă redusă” dar poate fi ,,un ghid” şi studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu Utilaje şi Instalaţii Portuare sau Instalaţii şi Echipamente navale. În urma finalizării calculului termic, dinamic și organologic al sistemului de propulsie, se vor întocmi diagramele de variație ale mărimilor studiate, se vor realiza desenele de execuție ale componentelor dimensionate şi se vor desena, în plan, la scara 1:1, secțiunile transversale și longitudinale ale grupului propulsor al automobilului propus spre verificare. Ulterior se vor transpune desenele componentelor în programul AutoCAD, şi mai apoi, prin programul Catia se va realiza verificarea funcțională a ansamblului în mediul virtual 3D.

en_GBEnglish (UK)