Slide 1

Ovidius University Press

Editura Universităţii, „Ovidius University Press” este inclusă în Catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România şi membră a Asociaţiei Editorilor din România.

Despre noi

Scopul principal al Editurii este sprijinirea activităţii didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică desfăşurată în Universitate de cadrele didactice şi de studenţi. Editura „Ovidius University Press” publică manuale, cursuri, cărţi, periodice de specialitate, albume, tratate, îndrumare, caiete de program şi alte materiale de promovare în formă tipărită sau în formă electronică (online, CD,e-book-uri) în limba română sau în altă limbă de circulaţie internaţională.

Sub sigla ei au fost publicate sute de titluri, carte preponderent universitară, impunându-se ca una din editurile reprezentative ale Dobrogei, cu reale contribuţii la creşterea prestigiului Universităţii „Ovidius”.

Un loc distinct în activitatea Editurii îl constituie publicarea Analelor Universităţii în seriile: filologie, matematică-informatică, fizică, drept, teologie, chimie, biologie, geografie, istorie, educaţie fizică şi sport, medicină generală, medicină dentară şi farmacie, ştiinţe economice. Analele au ca principal scop publicarea rezultatelor activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice, a cercetătorilor, aducând contribuţii originale şi inedite.

Atât Analele, în cele 13 serii prezentate, cât şi revistele sunt trimise la schimb intern şi internaţional, contribuind la cunoaşterea Universităţii noastre, a profilului său ştiinţific şi cultural.

La numărul acestora se adaugă şi alte producţii editoriale importante, preprinturi sau volume ale congreselor ştiinţifice, teze de doctorat în domeniile: limbă şi literatură, limbi străine, teologie, drept, matematică, chimie şi petrochimie, medicină internă (hematologie, semiologie, cardiologie), obstetrică şi ginecologie, stomatologie, farmacie.

Universitatea, prin Editura „Ovidius University Press”, a fost principalul organizator al Salonului Internaţional de Carte „Ovidius”  (şase ediţii: 2003-2008).

Cu o participare care a depăşit constant cifra de 100 edituri şi instituţii culturale, Salonul s-a înscris cu paşi siguri în circuitul naţional al manifestărilor de gen.