Georgică Slămnoiu, Ovidiu Radu, Daniel Flaut, Valerică Roşca, Romeo Boşneagu, Camelia Pascu, Lucian Dumitrache, George Surdu, Vasile Ionaşcu, Roxana Damian, Emil Sârbu, Elena Curcă, Gabriel Pătraşcu, Adrian Rădulescu – Securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral

Autor: Georgică Slămnoiu, Ovidiu Radu, Daniel Flaut, Valerică Roşca, Romeo Boşneagu, Camelia Pascu, Lucian Dumitrache, George Surdu, Vasile Ionaşcu, Roxana Damian, Emil Sârbu, Elena Curcă, Gabriel Pătraşcu, Adrian Rădulescu Titlu: Securitatea obiectivelor de importanţă strategică din zone de litoral An apariție: 2017 ISBN: 978-973-614-973-3 Domeniu: Artă militară în general Detalii: Lucrarea prezintă rezultatele obţinute de […]

detalii...

Vancea Diane, Alexandrov Laura, Gîrţu A. Mihai (Eds.) – Maritime Spatial Planning in the Black Sea

Autor: Vancea Diane, Alexandrov Laura, Gîrţu A. Mihai (Eds.) Titlu: Maritime Spatial Planning in the Black Sea An apariție: 2018 ISBN: 978-973-614-977-1 Domeniu: Mediul oceanic și marin legat de fundul mării, apa mării Detalii: Volumul a rezultat în urma studiilor efectuate în cadrul proiectului finanţat de Comisia Europeană MARSPLAN-B5 pe tema amenajării spaţiului maritim în […]

detalii...

Pintilie Alexandru, Cotrumbă Mirela – Planar Hull Modelling

Autor: Pintilie Alexandru, Cotrumbă Mirela Titlu: Planar Hull Modelling An apariție: 2020 ISBN: 978-606-060-009-1 Domeniu: Inginerie Detalii: Grafica în industria navală are o importanţă deosebită. Ȋn fapt, aceasta reprezintă baza realizării oricărei structuri navale iar realizarea unui proiect bun conduce la o „citire” a sa în cele mai bune condiţii. Lucrarea se adresează în principal […]

detalii...

Popa Marius Florentin, Neculai-Cândea Lavinia Simona – Compendiu de medicină legală, volumul 1

Autor: Popa Marius Florentin, Neculai-Cândea Lavinia Simona Titlu: Compendiu de medicină legală, volumul 1 An apariție: 2019 ISBN: 978-973-614-997-9 978-973-614-998-6 Domeniu: Medicină Detalii: Lucrarea este un ghid de studiu pentru specialişti în domeniul medico-legal, jurişti, toxicologi. Scopul cărţii este de a prezenta într-o manieră cât mai concisă noţiunile teoretice şi practice ale medicinii legale. La […]

detalii...

Casangiu Larisa Ileana (coord.), Dogaru Mioara – Facilitatea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Autor: Casangiu Larisa Ileana (coord.), Dogaru Mioara Titlu: Facilitatea îndeplinirii obiectivelor predării-învăţării limbii şi literaturii române prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-898-9 Domeniu: Pedagogie Detalii: Ȋn vederea atingerii obiectivelor educaţionale există o multitudine de posibilităţi practice de organizare a activităţii instructiv educative. Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, […]

detalii...

Vătăman Dan – Etică și integritate academică. Curs universitar pentru studiile de masterat și doctorat

Autor: Vătăman Dan Titlu: Etică și integritate academică. Curs universitar pentru studiile de masterat și doctorat An apariție: 2018 ISBN: 978-973-614-979-5 Domeniu: Etică Detalii: Cursul universitar se adresează studenţilor masteranzi și doctoranzi din toate domeniile de studiu, ca urmare a emiterii Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele […]

detalii...

Cosma Emil – Programarea calculatoarelor. Caiet de studiu individual (ID)

Autor: Cosma Emil Titlu: Programarea calculatoarelor. Caiet de studiu individual (ID) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-888-0 978-973-614-889-7 Domeniu: Informatică Detalii: Lucrarea este destinată studenţilor din anul II de studii, semestrul I, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune (ID). Cursul se adresează atât cursanţilor cu un grad mai […]

detalii...

Chelai Ozten, Şerban Cristina – Bazele programării în limbaj de asamblare a microprocesoarelor Intel x86. Lucrări de laborator (CD)

Autor: Chelai Ozten, Şerban Cristina Titlu: Bazele programării în limbaj de asamblare a microprocesoarelor Intel x86. Lucrări de laborator (CD) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-943-6 Domeniu: Informatică Detalii: Materialul de față reprezintă un îndrumar de lucrări practice ce se adresează studenţilor anului I de la Facultatea de Matematică și Informatică și urmărește atingerea obiectivelor specificate […]

detalii...

Hangan Laurenţiu Tony, Chirilă Sergiu – Informatică medicală. Microsoft Word şi PowerPoint pentru pregătirea cadrelor medicale (de scanat)

Autor: Hangan Laurenţiu Tony, Chirilă Sergiu Titlu: Informatică medicală. Microsoft Word şi PowerPoint pentru pregătirea cadrelor medicale (de scanat) An apariție: 2017 ISBN: 978-973-614-961-0 Domeniu: Informatică medicală Detalii: Microsoft Office 2016 reprezintă o versiune a suitei de programe de tip office dezvoltată de Microsoft. Scopul acesteia de de a oferi aplicații special dezvoltate pentru asigurarea […]

detalii...

Bercu Rodica – Botanica. Caiet de studiu individual (IFR)

Autor: Bercu Rodica Titlu: Botanica. Caiet de studiu individual (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-949-8 978-973-614-603-9 Domeniu: Agricultură Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul I, semestrul I, de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, programul de studii Agricultură (IFR). Botanica este o disciplină fundamentală care studiază plantele şi are drept scop […]

detalii...

Bercu Rodica – Fiziologia plantelor. Caiet de studiu individual (IFR)

Autor: Bercu Rodica Titlu: Fiziologia plantelor. Caiet de studiu individual (IFR) An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-948-1 978-973-614-952-8 Domeniu: Agricultură Detalii: Lucrarea este destinată studenţilor din anul II, semestrul II, de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, programul de studii Agricultură (IFR). Fiziologia plantelor este o disciplină care studiază procesele fundamentale ale vieții […]

detalii...

Popoviciu Dan Răzvan – Fiziologie vegetală. Caiet pentru lucrări practice de laborator (CD)

Autor: Popoviciu Dan Răzvan Titlu: Fiziologie vegetală. Caiet pentru lucrări practice de laborator (CD) An apariție: 2018 ISBN: 978-973-614-980-1 Domeniu: Biologie, Ecologie şi Protecţia Mediului, Agricultură şi Horticultură Detalii: Lucrarea se adesează studenților biologi, agronomi, horticultori și, nu în ultimul rând, celor ecologi din cadrul Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole. Caietul de […]

detalii...

Rugină Sorin (coord.) Nicolae Florentina, Vanghelescu Valentin (editori) – Tinerii României la Centenarul Marii Unir. Volum omagial

Autor: Rugină Sorin (coord.) Nicolae Florentina, Vanghelescu Valentin (editori) Titlu: Tinerii României la Centenarul Marii Unir. Volum omagial An apariție: 2018 ISBN: 978-973-614-987-0 Domeniu: Istorie Detalii: Volumul omagial reprezintă rezultatul acțiunilor realizate în cadrul proiectului național Tinerii României la Centenarul Marii Uniri, al cărui obiectiv cuprinde crearea unui cadru de întâlnire al studenților din diferite […]

detalii...

Olaru Cristina Gelan – Tendințe în arta plastică contemporană. Caiet de seminar

Autor: Olaru Cristina Gelan Titlu: Tendințe în arta plastică contemporană. Caiet de seminar An apariție: 2018 ISBN: 978-973-614-983-2 Domeniu: Arte plastice Detalii: Lucrarea este un instrument de lucru pentru seminar şi se adresează în mod special studenţilor de la masterat care parcurg programul de studii intitulat ,,Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii”. Lucrarea Tendințe […]

detalii...

Trifan Enache Dana – Lecția de vorbire. Volumul 1. Antrenamentul personal

Autor: Trifan Enache Dana Titlu: Lecția de vorbire. Volumul 1. Antrenamentul personal An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-942-9 Domeniu: Teatru Detalii: Acest curs este conceput în urma studiului problemelor întâlnite de studenții – actori, la orele de vorbire scenică. Cursul aduce în discuție necesitatea unui antrenament individual de tehnica vorbirii scenice, antrenament fără de care un […]

detalii...