Reviste

Un loc distinct în activitatea Editurii Ovidius University Press îl constituie publicarea Analelor Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa.

,,Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius” Constanţa, Seria Matematică”

Începând cu anul 2008, revista ,,Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius” Constanţa, Seria Matematică”, Editura Ovidius University Press, a fost printre foarte puţinele reviste româneşti indexate ISI-Thomson (actualmente Clarivate Analytics) primind primul factor de impact în 2011, din acest an devenind ‘revistă cotată ISI’. Indexarea revistei în această bază de date, dar mai ales menţinerea şi creşterea constantă a vizibilităţii ei, dată de creşterea continuă a factorului de impact, arată un înalt nivel ştiinţific al acestei reviste la nivel internaţional. În 2020, conform Journal Citation Reports, noul factor de impact al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ovidius” Constanţa, Seria Matematică este 0.844, în creştere faţă de 0.638, anul trecut. Totodată, 5-years impact factor a crescut simţitor, ajungând în 2020 la 0.736. În ultimii patru ani, revista a fost evaluată şi premiată la nivel naţional de către Ministerul Cercetării şi Inovării/Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

,,Ovidius University Annals, Series physical education and sport/Science, movement and health”

Revista „Ovidius University Annals, Series physical education and sport/Science, movement and health”, editată de „Ovidius University Press”, este o revistă de cercetare științifică. Revista are un domeniu multidisciplinar de educație științifică, orientat spre educație, cu aplicare în activități de educație fizică și sport. Scopul revistei este de a revizui evaluarea studiilor de master și a nivelului de doctorat, activitățile centrelor de cercetare experimentală, rezultatele științifice ale activităților profesionale curente în domeniile educație fizică și sport, sport de performanță, kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică. Revista este indexată în Ebsco, Index Copernicus şi DOAJ şi apare în lunile ianuarie, iunie și septembrie.

,,Analele Științifice ale Universității Ovidius din Constanța. Seria Filologie”

Revista ,,Analele Științifice ale Universității Ovidius din Constanța. Seria Filologie” reprezintă o publicație periodică de referință, din domeniul umanistic, axată pe cultură, limbi și literaturi, lingvistică, istoria limbii, filosofie. În perioada 1990-2010 publicația a avut o apariție anuală; începând din 2011 a devenit un periodic bianual, cu apariție în lunile iulie, respectiv decembrie. Publicația are o largă distribuție, în universități și biblioteci din Europa, America și Asia. Publicația este indexată în Scopus, CEEOL, DOAJ, Ulrichsweb™, IndexCopernicus Journals Master List.

,,Analele Universității „Ovidius” din Constanța – seria Științe Politice”

,,Analele Universității „Ovidius” din Constanța – seria Științe Politice” este o revistă academică dedicată publicării de articole științifice în domeniul științelor politice, relațiilor internaționale și studiilor interdisciplinare, editată anual, în format tipărit și digital, de către Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” din Constanța. Revista cuprinde articole științifice care tratează teme diverse ale științelor sociale și politice, de la filosofie politică la studii europene, de la istorie politică la politici comparate, de la analiză electorală la politici educaționale și nu numai. În prezent, revista este indexată în 3 baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științe politice – CEEOL, Index Copernicus și Hein Online.

,,Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Istorie”

,,Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Istorie” este o revistă științifică publicată de Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. Revista este indexată în CEEOL şi publică studii pe teme de istorie politică, diplomatică, socială, economică și culturală.

Sub sigla editurii Ovidius University Press apar şi revistele ,,Lucrări Științifice Seria Agricultură – Horticultură”, ,,Revista Română de Studii Eurasiatice” şi ,,Historical Yearbook”.

,,Lucrări Științifice Seria Agricultură – Horticultură”

,,Lucrări Științifice Seria Agricultură – Horticultură” publică lucrări de cercetare din domeniul de interes al agriculturii și horticulturii durabile sau intensive, de Fitotehnie, Agrotehnică, Pedologie, Pomicultură, Legumicultură etc., privind combaterea buruienilor, fertilizare, lucrări ale solului, comportarea unor cultivare în diferite condiții de climă și sol, ale cadrelor didactice, cercetătorilor, dar și ale studenților și masteranzilor, îndrumați de cercetători sau cadre didactice. Obiectivul revistei este de a prezenta rezultatele cercetărilor cadrelor didactice, al studenților, masteranzilor și cercetătorilor colaboratori ai colectivului specializărilor de Agricultură și Horticultură din cadrul Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universității ,,Ovidius”.

,,Revista Română de Studii Eurasiatice”

,,Revista Română de Studii Eurasiatice” (RRSE) este o revistă unică prin profil şi conţinut în peisajul publicistic românesc. RRSE apare din anul 2005 (două numere într-un volum anual) la Editura Ovidius University Press şi publică lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică privitoare la civilizaţia, cultura, interferenţele spirituale şi relaţiile internaţionale în spaţiul eurasiatic, în istorie şi în prezent. Ȋn ultimii patru ani, RRSE a fost evaluată şi premiată la nivel naţional de către Ministerul Cercetării şi Inovării/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ,,Revista Română de Studii Eurasiatice” este indexată în 5 baze de date internaţionale recunoscute: ERIH PLUS, Ebsco, Proquest, CEEOL şi Index Copernicus (ICValue 2018: 87.22).

,,Historical Yearbook”

,,Historical Yearbook” este o revisă academică publicată de Institutul de istorie „N. Iorga” al Academiei Române și de Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” din Constanța. Începând cu 2013 este indexată în Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Revista publică articole pe teme de istorie politică, social, economică și culturală, diplomație, istoria relațiilor internaționale, evoluția comunităților minoritare, biografii politice. Colaboratorii revistei provin din mediile academic și de cercetare din întreaga lume.

ro_RORomână