Colectii

1. Domeniul Filologie

1.1 Colecţia Studies in Linguistics

Colecţia este initiaţă ȋn 2016 şi coordonată de prof. univ. dr. Diana Hornoiu. Colecţia include lucrări de referinţă din domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate: studii lingvistice, dicţionare ştiinţifice de termeni lingvistici, volume de studii tematice. Ariile de cercetare acoperite sunt extrem de diverse: fonetică, fonologie, morfologie, sintaxă, pragmatică, lingvistică aplicată, sociolingvistică, lingvistica corpusului, psiholingvistică, analiza discursului.

1.2 Colecţia Studii Româneşti

Colecţia este iniţiată şi coordonată de prof. univ. dr. habil. Marina Cap-Bun. Volumele publicate ȋn cadrul colecţiei, cu participare internațională şi interdisciplinară, ilustrează preocupările grupului de cercetători reuniți sub egida Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Profesională „Studiile Româneşti în Context Internaţional” (STUR), care şi-au asumat programatic misiunea de a sprijini dezvoltarea studiilor românești şi diseminarea internațională a patrimoniului cultural autohton şi a marilor personalități ale culturii române din toate timpurile.

1.3. Colecţia Didactica et Philologica

Colecţia este iniţiată în 2014 şi coordonată de către conf. univ. dr. Cosmin Căprioară. Misiunea asumată a acestei colecţii este de a asigura o oportunitate de publicare a lucrărilor valoroase axate pe studiul limbii, pe de o parte, şi pe componenta didactică, pe de altă parte, realizate de studenţi, masteranzi, doctoranzi, în urma activităţii lor de cercetare, precum şi de profesorii din învăţământul preuniversitar sau alte categorii de public, care au preocupări legate de cele două domenii.

2. Domeniul Fizică

Colecţia Hyle

Hyle reprezenta în filosofia greacă materia, substanța, invariantul în raport cu care este descrisă orice transformare. Sub inspirația acestui concept, Colecția Hyle prezintă o suită de lucrări diverse domenii ale fizicii moderne, domenii ce nu pot fi abordate fără aprofundarea noțiunii de materie. Aceste lucrări oferă cititorilor un nucleu de cunoștințe fundamentale care să le permită, ulterior, accesul la domeniile foarte dinamice, de frontieră ale cunoașterii.

ro_RORomână