Misiune, Viziune, Valori

Misiune

Editura Ovidius University Press are ca misiune editarea, tipărirea și difuzarea de publicații de înaltă calitate, cu caracter didactic, științific și cultural pentru studenții, cadrele didactice și de cercetare ale Universității „Ovidius” din Constanța și ale comunității regionale într-un sens mai larg. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Editura:

  1. editează tipărește și difuzează publicații didactice și științifice, creații artistice, pe care le pune la dispoziția comunității academice a UOC dar și a publicului larg;

  2. oferă asistență, consiliere și sprijin logistic membrilor comunității academice în vederea elaborării și publicării de lucrări de nivel universitar;

  3. asigură cadrul organizatoric și informațional pentru elaborarea, implementarea și dezvoltarea politicilor editoriale ale universității, administrând activitățile executive ale Consiliului Științific.

Viziune

Editura Ovidius University Press aspiră să fie recunoscută ca lider regional în sud-estul României și într-un sens mai larg în întregul bazin al Mării Negre în domeniul editării de publicații științifice și de cultură de înaltă calitate.

Valori

Credincioasă valorilor asumate de Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), Editura Ovidius University Press își bazează întreaga activitate pe principii centrate pe unitate, onoare și competență. Varietatea mare de domenii de studiu ale universității permite totuși o abordare comună, care să accepte unitatea în diversitate. Onestitatea este cheia câștigării încrederii comunității și prin transparență și respectarea deontologiei profesionale Editura participă la construcția unei culturi colective a integrității. Excelența este un obiectiv către care Editura tinde stimulând și recompensând creativitatea unor specialiști de înalt nivel și promovând inovarea în abordările editoriale și tehnologiile de tehnoredactare și publicare digitale.

ro_RORomână