Legislatie

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011.

În vigoare de la 09 februarie 2011 fiind înlocuit parţial prin Lege 198/2023, Lege 199/2023.

https://lege5.ro/gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011

LEGE Nr. 186 din 19 mai 2003 *** Republicată privind susținerea și promovarea culturii scrise (Act de bază #B: Legea nr. 186/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006 Acte modificatoare #M1: Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012)

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/biblioteci/LEGEA_186_2003_SUSTINEREA_PROMOVAREA_CULTURII_SCRISE.pdf

LEGE Nr. 111 din 21 noiembrie 1995 *** Republicată privind Depozitul legal de documente EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 755 din 7 noiembrie 2007

https://www.bibnat.ro/dyn-doc/lege-DL.pdf

LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor și drepturile conexe*) EMITENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI       

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iunie 2018

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816

ro_RORomână