Bercu Rodica – Botanica. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Bercu Rodica

Titlu: Botanica. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-949-8 978-973-614-603-9

Domeniu: Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul I, semestrul I, de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, programul de studii Agricultură (IFR). Botanica este o disciplină fundamentală care studiază plantele şi are drept scop cunoaşterea tuturor însuşirilor şi manifestărilor de viaţă ale acestora. Prima parte –Morfologia şi anatomia plantelor-, ca ramură a botanicii, studiază forma exterioară (morfologia) şi interioară (anatomia) a organismelor vegetale, variaţiile formei şi structurii sub influenţa mediului, precum şi legile apariţiei acestor variaţii. Conţinuturile disciplinei conferă formarea unor deprinderi de muncă intelectuală (consultarea literaturii de specialitate naţională şi internaţională) dar şi abilităti de observaţie şi analiză ştiinţifică micro- şi macroscopică, utilizând aparatura de laborator, ca bază pentru identificarea caracterelor specifice ale plantelor, dobândite de acestea în urma adaptării la mediul lor de viaţă. Cunoştinţele acumulate conferă fundamentul necesar pentru formarea profesională a absolvenţilor. Caietul de studiu individual este organizat în 14 unități de învățare. Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a două – trei ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână