Bercu Rodica – Fiziologia plantelor. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Bercu Rodica

Titlu: Fiziologia plantelor. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-948-1 978-973-614-952-8

Domeniu: Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Subdomeniu: Agricultură

Detalii: Lucrarea este destinată studenţilor din anul II, semestrul II, de la Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, programul de studii Agricultură (IFR). Fiziologia plantelor este o disciplină care studiază procesele fundamentale ale vieții organismelor vegetale, funcțiile diferitelor organe ale plantelor, legile care dirijează activitatea lor vitală, în relație strânsă cu condițiile de mediu, în dinamica lor și sub aspectul lor evolutiv. Conţinuturile disciplinei conferă formarea unor deprinderi de muncă intelectuală (consultarea literaturii de specialitate naţională şi internaţională) precum şi dobândirea de abilităţi practice necesare studierii proceselor fiziologice ale organismelor vegetale precum şi informarea studenţilor, dându-le posibilitatea să intervină pe baze ştiinţifice în desfăşurarea principalelor procese vitale de nutriţie, metabolism, creştere şi dezvoltare. Caietul de studiu individual este organizat în 14 unități de învățare: Fiziologia celulei vegetale, Regimul de apă al plantelor, Eliminarea apei de către plante, Nutriţia minerală a plantelor, Absorbţia ionilor minerali din sol, Moduri de nutriţie, Fotosinteza, Fotosinteza şi recolta. Nutriţia heterotrofă şi mixotrofă, Respiraţia plantelor, Creşterea plantelor, Dezvoltarea plantelor, Mişcări de orientare şi de creştere la plante. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână