Berechet Lăcrămioara, Literatură română – Epoca interbelică: caiet de studiu individual: programul de studii Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză – italiană): Anul de studii III, Semestrul I


Untitled-1

Autor: Berechet Lăcrămioara

Titlu:
Literatură română – Epoca interbelică: caiet de studiu individual: programul de studii Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză – italiană): Anul de studii III, Semestrul I

An apariție: 2022

ISBN: 978-606-060-066-4

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenților din anul III de studii, semestrul I, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limbă si literatură română – o limbă și literatură modernă (engleză-italiană) (IFR).
Caietul de studiu individual este structurat în 14 unități de învățare: Conceptul de model cultural – literar. Argument; Modelul cultural vest – european; Canonul Proustian în romanul lui Camil Petrescu; Anton Holban; Hortensia Papadat-Bengescu; G. Călinescu. Realismul fundamental. Balzacianismul; Liviu Rebreanu. Realismul fundamental și descrierea simbolică; Modelul cultural-literar balcanic; Vasile Voiculescu: un scrib al lumii totemice. Proza fantastică; O literatură cu vocație globală – Mircea Eliade; Modelul cultural literar mitteleuropean. Max Blecher; Mihail Sadoveanu. Proza târgului provincial; Mitul național și mitul habsburgic. Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu; Problematica identității în romanul românesc interbelic. Fiecare unitate conţine obiectivele unităţii, prezentarea subcapitolelor, o lucrare de verificare, răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână