Berechet Lăcrămioara, Strategii textuale. Caiet se seminar: programul de studii limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză – italiană): Anul de studii I, Semestrul IUntitled-1

Autor: Berechet Lăcrămioara

Titlu: Strategii textuale. Caiet se seminar: programul de studii limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză
– italiană): Anul de studii I, Semestrul I

An apariție: 2022

ISBN: 978-606-060-067-1

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenților din anul I de studii, semestrul I, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limbă si literatură română – o limbă și literatură modernă (engleză-italiană) (IFR). Caietul de seminar este structurat în 7 unități de învățare: Textul narativ. Strategii de argumentare (Structurile argumentative ale textului narativ. Operatori; Episoadele narative ale textului; Identificarea tipologiilor narative), Textul narativ. Strategii de argumentare (Identificarea tipologiilor narative; Înțelegerea relațiilor de intertextualitate şi hipo-, hipertextualitate în construirea mesajului; Structurile de argumentare ale discursului), Textul descriptiv. Strategii de argumentare (Definirea conceptelor, categoriilor şi noţiunilor de bază ale textului descriptiv; Explicarea modului de constituire a textului descriptiv; Analizarea textului descriptiv din perpectiva situaţiei de comunicare), Textul descriptiv. Strategii de argumentare (Definirea conceptelor, categoriilor proprii descrierii reprezentative; Definirea conceptelor, categoriilor proprii descrierii ornamentae
; Identificarea și aplicarea conceptelor în analiza de text); Textul descriptiv. Strategii de argumentare (Analiza unei secvențe descriptive de tip prosopografie; Analiza unei secvenţe descriptive de tip topografie şi cronografie; Argumentarea funcţiei diegetice în textul descriptiv), Textul liric. Strategii de argumentare (Organizarea discursului liric; Tipuri de lectură. Lectura liniară şi lectura tabulară; Medierea poetică), Analize de text. Text narativ, text descriptiv, text
poetic (Înţelegerea şi interpretarea unui text narativ din perspectivă naratologică; Înţelegerea şi interpretarea unui text descriptiv din perspectiva lingvisticii textuale; Înţelegerea şi interpretarea unui text poetic din perspectiva neoretoricii). Fiecare unitate conţine obiectivele unităţii, o lucrare de verificare, răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână