Chirobocea-Tudor Olivia – History and Fiction in American Postmodernist Novels – Kurt Vonnegut, Joseph Heller and Thomas Pynchon

Untitled-1
Autor: Chirobocea-Tudor Olivia

Titlu: History and Fiction in American Postmodernist Novels – Kurt Vonnegut, Joseph Heller and Thomas Pynchon

An apariție: 2019

ISBN: 978-606-060-000-8

Domeniu: Filologie

Detalii: History and Fiction in American Postmodernist Novels este o lucrare importantă, bine documentată, cu o bibliografie bogată, care abordează comparativ tema interpretării istoriei în ficțiune folosind trei romane americane postmoderniste ca punct de referință. Cartea analizează noile perspective asupra istoriei și a interpretării istoriei în ficțiune prin prisma schimbărilor sociale, a teoriilor din literatură, filosofie și știință din prima jumătate a secolului al XX-lea, a celui de-al doilea război mondial și a evenimentelor și mentalităților postbelice americane. Lucrarea are o bază teoretică solidă și se adresează filologilor dar și celor interesați de problematica istoriei în general, a istoriei americane moderne și a literaturii postmoderniste. Cartea are o înșiruire logică, este structurată în trei capitole pornind de la teoriile postmoderniste în literatură și de la conceptele de istoriografie și ficțiune. Următorul capitol analizează situația socială și politică a Statelor Unite în prima jumătate a secolului al XX-lea, în care este contrastată realitatea care reiese din documente cu amintirile care au rămas în conștiința colectivă. Al treilea capitol reia, discută și trasează legături între aceste aspecte. Cele trei romane discutate abordează o multitudine de aspecte, de la manifestări anti-război la întrebări filozofice legate de noile perspective asupra istoriei cum ar fi linearitatea, timpul şi adevărul istoric. De asemenea, ele pun la îndoială existenţa şi necesitatea istoriei, condiţia şi identitatea Omului în această nouă eră super-tehnologizată, în care sensul este nerelevant şi simptomele de schizofrenie influenţate de evenimentele contemporane domină individul. Efortul lor constă şi în a oferi cititorului o perspectivă diferită, o demistificare a vederilor tradiţionale influenţate de politică, propagandă şi surse istorice corupte.

ro_RORomână