Dafinoiu Cristina Valentina, Anatomia și fiziologia omului. Manual de limbaj medical pentru studenții străini din anul pregătitor


Untitled-1

Autor: Dafinoiu Cristina Valentina

Titlu: Anatomia și fiziologia omului. Manual de limbaj medical pentru studenții străini din anul pregătitor

An apariție: 2023

ISBN: 978-606-060-069-5

Domeniu: Filologie. Colecția Limba Română ca Limbă Străină

Detalii:Lucrarea se adresează în special studenților străini din anul pregătitor de limba română, care vin în România să studieze la facultățile cu profil medical (medicină generală, stomatologie, farmacie), la programele cu predare în limba română. În egală măsură, manualul poate fi utilizat de orice străin care dorește să-și însușească un vocabular specializat românesc de bază, din domeniul anatomiei și fiziologiei omului. Manualul, utilizat în semestrul al doilea de studiu, are drept obiectiv principal dezvoltarea cunoștințelor lexicale ale studenților străini din anul pregătitor și pentru a putea fi folosit cu succes, este necesar ca nivelul de competență lingvistică al studenților străini (atât în ceea ce privește înțelegerea textului scris, însușirea vocabularului și a gramaticii de bază a RLS) să fie cel puțin A2-B1, conform descriptorilor Cadrului European Comun de referință pentru limbi (CECRL), nivel pe care studenții ar fi trebuit să-l fi dobândit deja la finele semestrului întâi. Manualul conține 7 unități de învățare: Obiectul de studiu al anatomiei și fiziologiei omului; Corpul uman: organe, sisteme, funcții. De la celulă la un organism complex; Sistemul digestiv și digestia; Sistemul circulator și circulația; Sistemul respirator și respirația; Sistemul excretor și excreția; Aparatul locomotor și locomoția: Sistemul osos și sistemul muscular. Fiecare unitate de învățare se încheie cu o serie de exerciții variate care vizează, în principal, asimilarea de către studenții străini a vocabularului specializat din domeniul medical, mai exact, din domeniul anatomiei umane. Pentru evitarea monotoniei și pentru o mai bună înțelegere a textelor, fiecare unitate de învățare beneficiază de scheme și imagini sugestive pentru informația științifică a conținuturilor.

ro_RORomână