Georgescu Adrian, Modele de pregătire fizică multilaterală în jocul de handbal la juniori. Volumul 1. Bazele teoretice și metodologice ale cercetării


Untitled-1

Autor: Georgescu Adrian

Titlu: Modele de pregătire fizică multilaterală în jocul de handbal la juniori. Volumul 1. Bazele teoretice și metodologice ale cercetării

An apariție: 2020

ISBN: 978-606-060-026-8
978-606-060-027-5

Domeniu:Educație Fizică și Sport

Detalii: Lucrarea se adresează tinerilor antrenori, studenţilor şi masteranzilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului. Prin intermediul acestei lucrări se realizează o seamă de programe cu obiective instrucţionale focalizate pe dimensiunile pregătirii fizice multilaterale. Importanţa acestor programe este evidentă în măsura în care ele vor lărgi potenţialul motric care fundamentează capacitatea de performanţă pe termen lung. Această idee este mai mult decât importantă deoarece potenţialul biomotric al copiilor în zilele noastre este foarte slab începând chiar de la starea de sănătate, indicatorii de creştere şi dezvoltare, bagajul motric ereditar sau foarte puţin câştigat în prima parte a copilăriei până la momentul orientării şi selecţiei. Structurată pe 8 capitole, cartea prezintă într-o desfăşurare logică următoarele problematici: definirea şi delimitarea conceptelor de pregătire fizică generală, pregătire fizică specifică, pregătire fizică multilaterală şi fitnesul; stabilirea dimensiunilor exacte ale pregătirii fizice multilaterale şi starea lor manifestă la vârsta de 11-12 ani (fete); potenţialul biopsihosocial al organismului feminin cu referiri la particularităţile de vârstă a fetelor de 11-12 ani; convertirea dimensiunilor structurii motrice ale jocului (care vizează componentele pregătirii fizice multilaterale) în obiective instrucţionale; elaborarea programelor analitice de predare-învăţare a handbalului la grupele de copii cu stabilirea strategiilor focalizate pe pregătirea fizică multilaterală; corelaţia care există între indicatorii pregătirii fizice multilaterale şi comportamentul tehnico-tactic. Cartea Modele de pregătire fizică multilaterală în jocul de handbal la juniori. Volumul 1. Bazele teoretice și metodologice ale cercetării reprezintă o contribuţie binevenită în domeniu.

ro_RORomână