Kaiter Olga, Die Rumäniendeutsche Literatur aus der Perspektive des DAF-Unterrichts


Untitled-1

Autor: Kaiter Olga

Titlu: Die Rumäniendeutsche Literatur aus der Perspektive des DAF-Unterrichts

An apariție: 2020

ISBN: 978-606-060-021-3

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenților secțiilor de germanistică ale facultăților filologice și are un discurs adaptat cerințelor predării limbii germane ca limbă străină la nivel universitar. Cartea cuprinde o parte teoretică și de istorie literară și o parte aplicată, cu propuneri de exerciții și interpretări ale unor texte relevante. Primul capitol conține o clarificare a termenilor de rumäniendeutsch respectiv rumäniendeutsche Literatur, delimitând cadrul istoric și socio-politic în care au evoluat minoritățile germanofone și s-a dezvoltat literatura de expresie germană din România. Al doilea capitol schițează istoria germanilor în regiunile istorice integrate după 1918 în România Mare, cu accent pe Transilvania, Banat și Bucovina, și oferă o privire de ansamblu asupra celor mai importanți autori precum și asupra evoluției prozei și liricii de limbă germană în România interbelică și în cea de după 1945. În fine, ultimele două capitole au o dimensiune practică și sugerează diferite activități care, pornind de la texte literare semnificative pentru literatura germanofonă din România inter- și postbelică, antrenează spiritul critic de cititor profesionist al studenților filologi și contribuie, totodată, la consolidarea cunoștințelor de limbă germană ale acestora.

ro_RORomână