Kaiter Olga – Literarische Beiträge im Laufe der Jahrhunderte (1830-1980). Band. II

Untitled-1
Autor: Kaiter Olga

Titlu: Literarische Beiträge im Laufe der Jahrhunderte (1830-1980). Band. II

An apariție: 2015

ISBN: 978-973-614-875-0 978-973-614-882-8

Domeniu: Filologie

Detalii: Cartea oferă o privire de ansamblu asupra fenomenului literar german din perspectiva predării limbii germane ca limbă străină (DaF). Temele abordate vizează literatura germană din perioada anilor 20, perioada național-socialistă, perioada postbelică, poezia concretă și mișcarea feministă. În descrierea fiecărei epoci se respectă o structură distinctă: prezentarea contextului socio-politic si filozofic cu evidențierea principalelor caracteristici, teme și motive și scriitori reprezentativi. Textele literare prelucrate după metoda DaF facilitează înțelegerea și aprofundarea cunoștințelor dobândite și totodată doresc să motiveze și să stimuleze pe cititor pentru lectură și studiu.

ro_RORomână