Petcu Damian, Pregătirea multilaterală a juniorilor debutanți în jocul de fotbal


Untitled-1
Autor: Petcu Damian

Titlu: Pregătirea multilaterală a juniorilor debutanți în jocul de fotbal

An apariție: 2022

ISBN: 978-606-060-039-8

Domeniu: Educație Fizică și Sport

Detalii: Cartea își propune să fie un material care să sprijine politica de preformare și formare a tinerilor fotbaliști și, totodată. să fie un material didactic pentru studenții de la facultățile de profil din țară care au ca specializare disciplina fotbal. Lucrarea își propune să abordeze următoarele categorii de probleme colaterale sau/și complementare: Delimitarea și definirea conceptelor de pregătire fizică generală, pregătire fizică multilaterală, pregătire fizică și fitness; Identificarea elementelor structurale ale pregătirii fizice multilaterale;     Orientări metodologice moderne ale antrenamentului sportiv; Mijloace tradiționale și pregătire fizică multilaterală; Particularitățile de vârstă și importanța lor în realizarea pregătirii fizice multilaterale; Metodologia elaborării programelor de pregătire fizică multilaterală. Lucrarea cuprinde 7 capitole: Stadiul actual de cunoaștere a temei; Antrenamentul sportiv – proces sistemic ce vizează maximizarea capacității de performanță; Particularitățile antrenamentului modern în jocul de fotbal; Predarea – învățarea – evaluarea în procesul de instruire a fotbaliștilor debutanți; Particularitățile vârstei copiilor de 10-12 ani în practicarea fotbalului; Optimizarea strategiei de realizare a pregătirii fizice multilaterale prin mijloace nespecifice fotbalului; Programe de pregătire multilaterală bazate pe mijloace netradiționale, precedate de Introducere și urmate de Concluzii și Bibliografie.

ro_RORomână