Tamaș Cristina – L’intercompréhension : de la Théorie à la Pratique


Untitled-1

Autor: Tamaș Cristina

Titlu: L’intercompréhension : de la Théorie à la Pratique

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-940-5

Domeniu: Filologie

Detalii: Acest curs se adresează studenților de la masteratul de Limba Franceză și Plurilingvism în Spațiul European și propune o metodă modernă de a dobândi cunoștințele necesare primului nivel în spaniolă, prin intermediul cunoștințelor de limbă franceză și a limbii române materne. În contextul actual al Uniunii Europene, într-o Europă multiculturală, rolul învățării limbilor străine nu poate fi conceput în afara fenomenului plurilingvismului, definit ca și consecință a fenomenelor istorice, a mobilității geografice, a cooperării dintre state, a turismului de masă, a diversității canalelor media, precum și ca factor favorizant al acestor relații și transformări. Metoda presupune, mai întâi, înțelegerea unor texte scurte comunicate oral, în vederea formării unor strategii pentru intercomprehensiune (înțelegerea unor texte prin intermediul altor limbi care fac parte din aceeași familie, în acest caz, cea romanică), după care accentul cade pe înțelegerea textelor scrise. Studiul relațiilor interlingvistice presupune stabilirea funcțiilor unei gramatici de transcodare: funcțiunea explicativă, funcțiunea discriminativă și funcțiunea expresivă. Studiul propune formularea corespondenței și regulilor obligatorii între cele două limbi și se concentrează pe identificarea constrângerilor care afectează transcodarea. Cartea este organizată în nouă capitole, care conțin premisele teoretice și exemple de activități practice pentru masteranzi. Corpusul este unul autentic, constând în fragmente de poezie, proză și teatru. Masteranzii vor găsi un conținut modern și interesant în capitolul „Cinema”, care îi va determina să studieze secvențele narative, să reproducă replicile și să construiască fraze ca argument justificativ. La finalul acestui curs, masteranzii cor putea înțelege un text în limba spaniolă la prima vedere, datorită unei analize contextuale, a similitudinilor lexicale și gramaticale și a cuvintelor transparente, care le vor permite să stabilească sensul atât la nivel global, cât și la nivel punctual.

ro_RORomână