Bormambet Melat, Cazacu Mihăiţă – Materiale şi tratamente termice pentru produse sudate. Îndrumar de laborator

Untitled-1
Autor: Bormambet Melat, Cazacu Mihăiţă

Titlu: Materiale şi tratamente termice pentru produse sudate. Îndrumar de laborator

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-909-2

Domeniu: Inginerie

Detalii: Ȋndrumarul de laborator se adresează studenţilor de la programul de studii de licenţă Ingineria Sudării şi urmăreşte completarea cunoştinţelor acumulate la orele de curs. Îndrumarul este structurat pe un număr de 12 lucrări de laborator întocmite conform fișei disciplinei ,,Materiale și tratamente termice pentru produse sudate”: metode de măsurare a durității, structurile de echilibru ale aliajelor Fe-C, structurile de neechilibru ale oțelurilor, structuri întâlnite la îmbinările sudate, recoacerea de detensionare aplicată produselor sudate, tratamente termice preliminare aplicabile oţelurilor carbon de construcţie, tratamentul termic de îmbunătăţire aplicat oţelurilor carbon de construcţie, tratamentul termic final aplicat oţelurilor carbon de scule, tratamentul termic al pieselor carburate, procedee de călire superficială, determinarea călibilităţii oţelurilor prin metoda răcirii frontale, tratamentul termic al îmbinărilor sudate din oţeluri carbon şi slab aliate cu structură parţial sau total martensitică în ZIT. Lucrările sunt structurate atât pe o parte teoretică, necesară înţelegerii fenomenelor care apar, cât și pe o parte experimentală, respectiv calcule, încercări, determinări, analize, trasarea unor diagrame, dând posibilitate studenţilor de a participa în mod direct la efectuarea determinărilor practice, respectiv de a trage concluziile referitoare la rezultatele obţinute.

ro_RORomână