Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem II

Untitled-1
Autor: Tamaş Cristina

Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-914-6 978-973-614-916-0

Domeniu: Filologie

Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul socio-politic al Uniunii Europene. Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul II, de la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, programe de studii Drept, Administraţie Publică (IFR). Caietul de seminar este organizat în 7 unități de învățare: Le proces de divorce, Les musulmans et leurs droits dans L’Union européenne, Considerations generales sur la notion de fraude, La notion de vol et ses implications penales, Etudes de cas: les stars face a la justice, Le menace de la modernite: Le cybercrime, Revision finale. Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a patru ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână