Două reviste ştiinţifice editate de Universitatea „Ovidius” din Constanța au câştigat finanţare din partea Ministerului Cercetării şi Inovării

În cadrul competiției naționale de Subvenţionare a literaturii Tehnico-Ştiințifice, organizată de Ministerul Cercetării şi Inovării, din partea Universității „Ovidius” din Constanța s-au înscris două reviste: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Matematică și Revista Română de Studii Eurasiatice (RRSE). Ambele reviste s-au situat printre câștigători. (link)
Începând cu anul 2008, revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Matematică, Editura Ovidius University Press, a fost printre foarte puţinele reviste româneşti indexate ISI-Thomson (actualmente Clarivate Analytics) primind primul factor de impact în 2011, din acest an devenind ‘revistă cotată ISI’. Indexarea revistei în această bază de date, dar mai ales menţinerea şi creşterea constantă a vizibilităţii ei, dată de creşterea continuă a factorului de impact, arată un înalt nivel ştiinţific al acestei reviste la nivel internaţional. În 2019, conform Journal Citation Reports, noul factor de impact al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria Matematică este 0.638, în creştere faţă de 0.452, anul trecut. Totodată, 5-years impact factor a crescut simţitor, depăşind pragul de 0.5. În ultimii patru ani, revista a fost evaluată şi premiată la nivel naţional de către Ministerul Cercetării şi Inovării/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Acest lucru a fost posibil prin munca neîntreruptă a următoarelor cadre didactice: Cristina Flaut-editor şef, Diana Savin-editor manager, Dragoş Sburlan- editor manager, George Cîrlig-editor tehnic, Andrei Rusu-editor tehnic, Cristina Şerban-editor tehnic.
Revista Română de Studii Eurasiatice (RRSE) este o revistă unică prin profil şi conţinut în peisajul publicistic românesc. RRSE apare din anul 2005 (două numere într-un volum anual) la Editura Ovidius University Press şi publică lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică privitoare la civilizaţia, cultura, interferenţele spirituale şi relaţiile internaţionale în spaţiul eurasiatic, în istorie şi în prezent. Revista Română de Studii Eurasiatice este acreditată CNCS şi este indexată în 5 baze de date internaţionale recunoscute: ERIH PLUS, Ebsco, Proquest, CEEOL şi Index Copernicus (ICValue 2018: 87.22). În ultimii patru ani, RRSE a fost evaluată şi premiată la nivel naţional de către Ministerul Cercetării şi Inovării/Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Colegiul de redacţie al RRSE este format din următoarele cadre didactice: Daniel Flaut- redactor şef, Iolanda Ţighiliu –redactor şef adjunct, Enache Tuşa -secretar de redacţie, Marius-George Cojocaru şi Cristian Moşnianu-membri.

ro_RORomână