Muscan Maria-Elena, Gramatica funcțională a limbii germane – Nivelurile de competență A1 și A2. Deutsche Grammatik DaF! Das A1- und A2-Kompetenzniveau. Volumul 1. Band 1

Untitled-1
Autor: Muscan Maria-Elena

Titlu: Gramatica funcțională a limbii germane – Nivelurile de competență A1 și A2. Deutsche Grammatik DaF! Das A1- und A2-Kompetenzniveau. Volumul 1. Band 1

An apariție: 2019

ISBN: 978-606-060-001-5 978-606-060-002-2

Domeniu: Filologie

Detalii: Cartea se adresează oricărei persoane care se află la începutul studiului limbii germane. În această categorie se încadrează şi studenţii specializării Limba germană ai Universităţii Ovidius, care, în demersul lor de a învăţa această limbă şi de a dobândi competenţele necesare receptării şi producerii de mesaj în limba străină (germană), au nevoie să înţeleagă fenomenele lingvistice specifice ale acestei limbi. Lucrarea aşează în centrul său limba ca instrument de comunicare şi prezintă toate teoriile ultimelor decenii din domeniul abordat, îmbinând astfel diferite perspective de cercetare utilizate de gramaticile europene, precum cea structurală, funcţional-sintactică şi funcţional-discursivă. Lucrarea cuprinde, pe lângă definiţii ale conceptului de gramatică, descrieri ale formelor şi funcţiilor mijloacelor de vorbire. Originalitatea lucrării constă în prezentarea progresivă a fenomenelor lingvistice corespunzătoare nivelurilor de competenţă lingvistică A1 şi A2, utilizând un limbaj şi un metalimbaj care, la rândul lor, sunt corespunzătoare acestor niveluri de competenţă.

ro_RORomână