Soceanu Alina Daria, Chimie. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Soceanu Alina Daria

Titlu: Chimie. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2019

ISBN: 978-973-614-986-3

Domeniu: Chimie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul I de studii, semestrul I, de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, programul de studii Autovehicule Rutiere (IFR). Scopul lucrării este înţelegerea noţiunilor teoretice şi aplicative din cadrul chimiei. Caietul de studiu individual cuprinde norme de protecţia muncii în laboratoarele de chimie şi 7 unități de învățare. Prima unitate prezintă noţiuni despre atom, tabelul periodic, calculul maselor moleculare şi a echivalentului gram, configuraţii electronice. Activitatea practică urmăreşte determinarea experimentală a echivalentului gram. A doua unitate de învăţare prezintă noţiuni despre soluţii şi concentraţiile soluţiilor, iar activitatea practică urmăreşte determinarea experimentală a durităţii apelor. Ȋn unitatea de învăţare numarul trei se definesc electroliza, legile electrolizei şi se fac aplicaţii teoretice şi practice ale legilor electrolizei. Unitatea de învăţare numarul patru arată asemănările şi deosebirile dintre pilele electrolitice şi cele galvanice. Activitatea practică urmăreşte determinarea experimentală şi teoretică a forţei electromotoare a pilei Daniell. A cincea unitate de învăţare prezintă proprietăţile fizice şi chimice ale metalelor şi activitatea experimentală se referă la determinarea vitezei de coroziune a metalelor prin metoda volumetrică. Unitatea de învăţare numărul şase prezintă noţiuni despre protecţia anticorozivă. Activitatea practică urmăreşte determinarea experimentală a randamentului de depunere a zincului, cuprului şi nichelului pe piese din oţel. Ultima unitate de învăţare are ca obiectiv înţelegerea structurii acumulatorului cu plumb iar partea experimentală a urmărit determinarea conţinutului de acid sulfuric în soluţiile pentru acumulatori. Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a două-trei ore de studiu.

ro_RORomână