Manea Mihaela-Greti, Inginerie și Management în Industria Navală. Caiet de Studiu Individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Manea Mihaela-Greti

Titlu: Inginerie și Management în Industria Navală. Caiet de Studiu Individual (IFR)

An apariție: 2019

ISBN: 978-606-060-003-9

Domeniu: Inginerie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul III de studii, semestrul II, de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IFR). Tematica lucrării este cuprinzătoare şi acoperă prin capitolele sale toate aspectele necesare ca şi cunoştinţe pentru un absolvent al acestei specializări. Caietul de studiu individual este structurat în 14 unități de învățare: Organizația Maritimă Internațională. Societăți de clasificare; Nave maritime; Flotabilitatea navei; Stabilitatea navei; Elemente de construcția navei; Abordarea sistemică a navei; Introducere în management; Definirea organizației; Managementul șantierelor navale de construcții; Structura procesuală a șantierelor navale de construcții; Managementul șantierelor navale de execuție a lucrărilor de mentenanță a navelor; Politici și strategii organizaționale aplicate în șantierele navale; Introducere în marketing; Calitatea și managementul calității. Lucrarea este binevenită având în vedere lipsa unor astfel de cărţi de specialitate în domeniul de management al şantierelor navale.

ro_RORomână