Hâncu Corneliu Dan, Niţescu Claudiu Ştefan – Amenajari hidrotehnice (CD)

Untitled-1
Autor: Hâncu Corneliu Dan, Niţescu Claudiu Ştefan

Titlu: Amenajari hidrotehnice (CD)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-897-2

Domeniu: Inginerie

Detalii: Lucrarea este destinată studenților de la specializările Amenajări și Construcții Hidrotehnice și Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltare Rurală și acoperă problemele aferente cursului de Amenajări hidrotehnice, pe care aceștia îl studiază în anul 4, în cadrul Facultății de Construcții a Universității „Ovidius” din Constanța. Conținutul cursului este structurat în șapte capitole: Introducere, Studiul bazinelor hidrografice și cadastrul apelor, Sisteme hidrotehnice de amenajare complexă a bazinelor hidrografice și planuri de gospodărire a apelor, Bilanțul apelor, Întocmirea schemelor hidrotehnice ale sistemelor de gospodărire a apelor, Regularizarea debitelor, Planuri de exploatare și grafice dispecer. Manualul ar putea fi utilizat și de studenți de la specializări înrudite (de exemplu, Hidroenergetică) sau de practicienii din domeniul Gospodăririi apelor sau din Administrația publică. Lucrarea este rezultatul corectării și aducerii la zi a unui material din 2004. Au fost introduse suplimentar metodele de calcul pentru volumele lacurilor de acumulare și, de asemenea, metoda prin care se estimează înălțimea necesară a barajelor pentru realizarea de acumulări de apă pe diverse amplasamente.

ro_RORomână