Hornoiu Diana, Understanding Pragmatics: From Theory to Practice


Untitled-1Autor: Hornoiu Diana

Titlu: Understanding Pragmatics: From Theory to Practice

An apariție: 2021

ISBN: 978-606-060-049-7

Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics

Detalii: Adresându-se unui public larg ce include, în egală măsură, lingviști, cercetători, precum și studenți și masteranzi din domeniile filologie și studii culturale, cartea se propune ca reevaluare a sferei și obiectivelor pragmaticii ce deschide calea către o regândire a pragmaticii bazată pe pertinență/relevanță și către o pragmatică situată la intersecția lingvisticii și sociologiei, i.e. sociopragmatica. Punctul de vedere care dă specificitate cercetării permite configurarea unor rutine conversaționale care circumscriu un interes de cercetare ce ține de latura socială a pragmaticii, acordând astfel prioritate vorbitorilor ca membri ai diferitelor grupuri sociale, dar, în același timp, fără să piardă din vedere dimensiunea interacțională deoarece fiecare enunț este bazat pe context și reînnoiește contextul. Fiecare capitol include o bogată secțiune aplicativă, menită să faciliteze înțelegerea aprofundată a conceptelor și teoriilor abordate.

ro_RORomână