Hornoiu Diana

Badea Maria-Gabriela, Analiză matematică pe R

Badea Maria-Gabriela, Analiză matematică pe R

Autor: Badea Maria-Gabriela Titlu: Analiză matematică pe R An apariție: 2022 ISBN: 978-606-060-050-3 Domeniu: Matematică Detalii: Lucrarea de față este destinată studenților din anul I, înscriși la programele de studii Matematică, Informatică, Științe Inginerești, dar și cadrelor didactice care își pregătesc lucrări de gradul I sau care doresc să reia și să fixeze anumite concepte […]

Badea Maria-Gabriela, Analiză matematică pe R Read More »

Hornoiu Diana, Limba contemporană B (Engleză) Pragmatica. Contemporary Language B (English) Pragmatics. Caiet de studiu individual (IFR). Programul de studii Limba și literatură română – O limbă și o literatură modernă (engleză). Anul de studii III. Semestrul I.

Hornoiu Diana, Limba contemporană B (Engleză) Pragmatica. Contemporary Language B (English) Pragmatics. Caiet de studiu individual (IFR). Programul de studii Limba și literatură română – O limbă și o literatură modernă (engleză). Anul de studii III. Semestrul I.

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Limba contemporană B (Engleză) Pragmatica. Contemporary Language B (English) Pragmatics. Caiet de studiu individual (IFR). Programul de studii Limba și literatură română – O limbă și o literatură modernă (engleză). Anul de studii III. Semestrul I. An apariție: 2021 ISBN: 978-606-060-048-0 Domeniu: Filologie Detalii: Lucrarea se adresează studenților din anul al

Hornoiu Diana, Limba contemporană B (Engleză) Pragmatica. Contemporary Language B (English) Pragmatics. Caiet de studiu individual (IFR). Programul de studii Limba și literatură română – O limbă și o literatură modernă (engleză). Anul de studii III. Semestrul I. Read More »

Hornoiu Diana, Understanding Pragmatics: From Theory to Practice

Hornoiu Diana, Understanding Pragmatics: From Theory to Practice

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Understanding Pragmatics: From Theory to Practice An apariție: 2021 ISBN: 978-606-060-049-7 Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics Detalii: Adresându-se unui public larg ce include, în egală măsură, lingviști, cercetători, precum și studenți și masteranzi din domeniile filologie și studii culturale, cartea se propune ca reevaluare a sferei și obiectivelor pragmaticii

Hornoiu Diana, Understanding Pragmatics: From Theory to Practice Read More »

Hornoiu Diana – An Introduction to Pragmatics

Hornoiu Diana – An Introduction to Pragmatics

Autor: Hornoiu Diana Titlu: An Introduction to Pragmatics An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-935-1 Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics Detalii: Cartea oferă o perspectivă complexă și originală asupra unor probleme de actualitate relevante cercetării din domeniul pragmaticii. Capitolul I – Pragmatics and other areas of linguistic inquiry – delimitează domeniul de studiu al pragmaticii

Hornoiu Diana – An Introduction to Pragmatics Read More »

Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories

Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Elements of English Morphology: Verbal Categories An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-899-6 Domeniu: Filologie Detalii: Cartea abordează categoriile verbale în limba engleză, reperspectivate în contextul celor mai recente teorii științifice. Capitolul I – Preliminary remarks on the verb phrase – prezintă stadiul cercetării în problematica claselor de verbe și a formelor paradigmatice

Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories Read More »

Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice

Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Nominal Categories in English. Theory and Practice An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-919-1 Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics Detalii: Problematica abordată în cele cinci capitole ale cărții este reperspectivată în contextul celor mai recente teorii științifice, fiecare termen / definiție căpătând valențe noi de ordin conceptual. Capitolul I – Basic

Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice Read More »

Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings

Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings

Autor: Hornoiu Diana Titlu: Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings An apariție: 2016 ISBN: 978-973-614-906-1 Domeniu: Filologie Detalii: Cartea tratează problematica alcătuirii corpusului (Capitolul I – Designing the Constanta Corpus: from tape to print), abordând aspecte legate de eșantionul informatorilor, etica și deontologia culegerii datelor empirice, variabile lingvistice, variabile sociologice, transcrierea

Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings Read More »

Hornoiu Diana – Language and Gender. An Analysis of Conversational Discourse in English and Romanian

Hornoiu Diana – Language and Gender. An Analysis of Conversational Discourse in English and Romanian

    Autor: Hornoiu Diana Titlu: Language and Gender. An Analysis of Conversational Discourse in English and Romanian An apariție: 2008 ISBN 978-973-614-419-6 Domeniu: Filologie

Hornoiu Diana – Language and Gender. An Analysis of Conversational Discourse in English and Romanian Read More »

ro_RORomână