Hornoiu Diana – Elements of English Morphology: Verbal Categories

Untitled-1
Autor: Hornoiu Diana

Titlu: Elements of English Morphology: Verbal Categories

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-899-6

Domeniu: Filologie

Detalii: Cartea abordează categoriile verbale în limba engleză, reperspectivate în contextul celor mai recente teorii științifice. Capitolul I – Preliminary remarks on the verb phrase – prezintă stadiul cercetării în problematica claselor de verbe și a formelor paradigmatice care alcătuiesc sistemele de timpuri verbale din limba engleză. Capitolul II – The category of tense – este o analiza morfo-sintactică a sistemelor primare și secundare de timpuri verbale din limba engleză. Capitolul este o abordare modernă a timpurilor prezent, prezent perfect, preterit și preterit perfect, precum și a modalităților de exprimare a viitorului. Capitolul III – The category of aspect. Autoarea discută clasele aspectuale (states, activities, accomplishments, achievements) și proprietățile morfo-sintactice și pragmatice ale grupurilor verbale care acceptă aspectul progresiv. Capitolul IV – Mood and modality. Problematica acestui capitol acoperă aspecte ale subjonctivului în engleza britanică și americană: ocurența, distibuția în stilurile funcționale, construcții alternative, analiza cantitativă a datelor empirice. De asemenea, capitolul oferă o analiză multidimensională (morfo-sintactică, semantică și pragmatică) a modalităților epistemice, deontice și de abilitate din limba engleză.

ro_RORomână