Hornoiu Diana – Nominal Categories in English. Theory and Practice

Untitled-1
Autor: Hornoiu Diana

Titlu: Nominal Categories in English. Theory and Practice

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-919-1

Domeniu: Filologie – Seria Studies in Linguistics

Detalii: Problematica abordată în cele cinci capitole ale cărții este reperspectivată în contextul celor mai recente teorii științifice, fiecare termen / definiție căpătând valențe noi de ordin conceptual. Capitolul I – Basic concepts in morphological analysis – definește conceptele de bază în morfologia derivațională și flexionată. Sunt definite concepte precum morfem, alomorf, paradigmă, lexem. Capitolul discută și fenomene aflate la interfața morfologiei cu fonologia (predictibilitate alomorfelor) și a morfologiei cu sintaxa (cliticele). Capitolul II – Number – este o analiză morfo-sintactică și semantică a categoriei funcționale de număr. Sunt analizate diferitele clase de substantive din limba engleză: sortals, non-sortals, pluralia tantum, quasi-count nouns, pluralele străine, substantive colective, precum și aspecte ale recategorizarii substantivelor. Capitolul III – Determiners este dedicat determinaților din limba engleză. Sunt analizate referința generică și specifică pentru fiecare clasă de determinanți. De asemenea, autoarea aduce în discuție funcția deictică și discursivă a determinanților din limba engleză. Capitolul IV – Gender. Problematica acestui capitol acoperă aspecte ale categoriei genului în engleza britanică și americană. Autoarea propune o analiză a genului din perspectiva clasificării structurale, precum și din perspectiva socio-pragmatică. Capitolul V (Case) este o analiză a categoriei cazului. O atenție specială este acordată celor două tipuri de genitiv din limba engleză: genitivul flexionat și cel prepozițional. Autoarea propune și o analiză cantitativă a celor 2 tipuri de genitiv în engleza britanică și americană. Fiecare capitol este însoțit de un set de activități aplicative. Lucrarea mai include și un glosar de termeni.

ro_RORomână