Hornoiu Diana – Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings

Untitled-1
Autor: Hornoiu Diana

Titlu: Trends in Spoken Romanian. Corpus design, data analysis and findings

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-906-1

Domeniu: Filologie

Detalii: Cartea tratează problematica alcătuirii corpusului (Capitolul I – Designing the Constanta Corpus: from tape to print), abordând aspecte legate de eșantionul informatorilor, etica și deontologia culegerii datelor empirice, variabile lingvistice, variabile sociologice, transcrierea datelor, paradoxul observatorului. Autoarea propune un cadru teoretic inovator ce îmbogățește modelul etnomedologic al analizei conversaţiei cu elemente din teoria politeţii. Cadrul teoretic propus permite medierea între macro nivelul variabilelor sociale şi micro nivelul variabilelor lingvistice. O prima contribuție originală a cărții o constituie transcrierea Corpusului Constanța (Capitolul II – The empirical data), un corpus de interacţiuni verbale spontane neprovocate de cercetător pe care autoarea le-a colectat în decursul mai multor ani în cadrul unui proiect de cercetare individual al cărui scop a fost analiza variației lingvistice în raport cu variabilele sociologice de gen și vârstă. Un alt element de noutate îl constituie analizele calitative ale unor strategii conversaționale în româna vorbită (Capitolele III – V). In capitolul III (The use of vague expressions in the assignment of entities, events and experiences to categories) autoarea analizează o serie de expresii ale vagului, evidențiind funcțiile la nivel interacțional și la nivelul proceselor interpretative. Problematica capitolului IV (Overlapping talk, anticipatory completion and collaboratively built sentences) acoperă aspecte precum suprapunerea non-competitivă a intervenţiilor și completarea de către co-locutor a intervenţiei în curs care sunt analizate din perspectiva unui model integrator ce permite evidențierea caracterului multifuncţional al unor strategii conversaționale. Capitolul V (Gendered narratives in Romanian conversational discourse) include o analiză calitativă a unor naraţiuni ce demonstreză că identităţile de gen nu sunt un construct fix, ci se poate vorbi de o (re-)interpretare de la o cultură la alta, de la un individ la altul, de la o situaţie de comunicare la alta. Analiza cantitativă din capitolul VI (Intra-group differences and inter-group similarities in Romanian gender-related conversational discourse. The quantitative analysis) evidențiează specificitatea strategiilor conversaționale identificate comparând, pe de o parte, diferite grupuri de vârstă din eşantionul femeilor şi, pe de altă parte, comparând acest eşantion cu cel al bărbaţilor

ro_RORomână