Kaiter Olga – Construcţia identităţii în literatura de expresie germană din România

Untitled-1
Autor: Kaiter Olga

Titlu: Construcţia identităţii în literatura de expresie germană din România

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-917-7

Domeniu: Filologie

Detalii: Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări l-a constituit ideea necesității de a contura identitatea scriitorilor de limbă germană în contextul spiritualității românești, europene și universale. Alegerea acestei tematici derivă din dorința și necesitatea de a nuanța și de a adăuga la limitele posibilului încă o fațetă la diversitatea în unitate a literaturii române postbelice. Abordarea temei de studiu a presupus o tehnică de lucru ce a implicat analiza aspectelor raportului dintre formă şi conţinut urmărind cu preponderenţă modalităţile de realizare artistică din perspectiva teoriei literare, dar şi a raportului între parte şi întreg, părţile irepetabile ce se răsfrâng integral în ansamblu. Studiul își propune o abordare sistematică, o ierarhizare, o analiză de tip clasic, şi de asemenea urmărește tehnica literară a narării, epicul, insistând mai ales asupra nuanțelor, a localismului creator, capabile sau nu să aducă ceva aparte în contextul literaturii postbelice.

ro_RORomână