Munteanu Irena – Operaţiunile instituţiilor de credit. Caiet de studiu individual (ID)

Untitled-1
Autor: Munteanu Irena

Titlu: Operaţiunile instituţiilor de credit. Caiet de studiu individual (ID)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-962-7

Domeniu: Științe Economice

Subdomeniu: Finanţe

Detalii: Lucrarea este destinată studenţilor din anul de studii II, semestrul II, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii Finanţe şi Bănci (ID). Materialul are un pronunţat caracter didactic, conţinând un set de cunoştinţe de bază, necesare pentru înţelegerea fenomenelor financiar-bancare. Ȋn cadrul cursului sunt abordate gradual probleme legate de bănci centrale, de operaţiunile de pe piaţa monetară la care participă şi băncile comerciale, dar şi de activităţile specifice instituţiilor de credit, indiferent de categoria acestora. Prin evidenţierea tipologiei instituţiilor de credit din România, sunt aduse în atenţie atât condiţiile de acordare a autorizaţiei de funcţionare a acestor instituţii, cât şi operaţiunile permise şi nepermise în cadrul acestor entităţi. Caietul de studiu individual este structurat în 11 unități de învățare. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână