Bejan Camelia – Limbă contemporană B III (engleză). The Syntax of the English Language. The Simple Sentence. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Bejan Camelia

Titlu: Limbă contemporană B III (engleză). The Syntax of the English Language. The Simple Sentence. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-699-2

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul I, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limbă și literatură română – o limbă și literatură modernă (engleză) (IFR). Obiectivele principale ale cursului sunt creşterea gradului de conștientizare a studenților cu privire la tiparele sintactice în limba engleză și dezvoltarea aptitudinilor lor lingvistice. Caietul de studiu individual este structurat în 14 unități de învățare: The Simple Sentence, Syntactic Properties of Auxiliary Verbs, Syntactic Properties of Modal Verbs, Copulative Predication, Intransitive Predication, Transitive Predication, Passive Voice I, Passive Voice II, Syntactic Functions of the Noun Phrase, Existential Constructions, Yes or No Questions, WH-Questions, Coordination, Ellipsis. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână