Osman Sibel, Niţă Irina – Termodinamică chimică. Îndrumar de laborator

Untitled-1
Autor: Osman Sibel, Niţă Irina

Titlu: Termodinamică chimică. Îndrumar de laborator

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-907-8

Domeniu: Inginerie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din domeniul chimie şi inginerie chimică care au ca obiect de studiu această disciplină. Lucrarea are ca obiectiv precizarea unor noţiuni şi tehnici generale, aplicate în diferite variante, în fiecare determinare experimentală. Sunt prezentate îndrumări practice de lucru în laborator care să ajute studenţii la însuşirea unor deprinderi de lucru corecte. Lucrările au un caracter pur experimental, încercând să trezească interesul studenților pentru punerea în aplicare a cunoștințelor teoretice asimilate la curs. Fiecare lucrare practică este însoțită de prezentarea unor considerații teoretice, urmate de descrierea instalației experimentale și indicații asupra modului de lucru. Ȋn final este precizat modul în care datele experimentale trebuie prelucrate și interpretate.

ro_RORomână