Popescu Răducu, Rugby și Rugby în 7.


Untitled-1
Autor: Popescu Răducu

Titlu: Rugby și Rugby în 7.

An apariție: 2022

ISBN: 978-606-060-054-1

Domeniu: Educație Fizică și Sport

Detalii: Lucrarea se adresează în primul rând studenților de la forma de studii cu frecvență redusă dar poate fi un material valoros și pentru specialiștii domeniului, tinerii antrenori de rugby, masteranzii sau studenții de la forma de învățământ cu frecvență. Lucrarea prezintă atât noțiuni de regulament cât și noțiuni de antrenament specific jocului de rugby în 7. Structurat în conformitate cu cerințele de la nivelul Centrului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, Caietul de studiu individual respectă cele 7 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a două-trei ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare și bibliografia unității de învățare.

ro_RORomână