Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem I

Untitled-1
Autor: Tamaş Cristina

Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-911-5 978-973-614-912-2

Domeniu: Filologie

Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul sociopolitic al Uniunii Europene. O importanţă deosebită a fost acordată în acest caiet de seminar simulării situaţiilor de comunicare. Printre principalele obiective ale ale caietului de seminar se numără: utilizarea corectă a conceptelor şi expresiilor juridice, în contexte şi situaţii diferite; utilizarea corectă a mecanismelor şi structurilor gramaticale în contexte profesionale; fixarea cunoştinţelor lexical-gramaticale, prin rezolvarea de chestionare, exerciţii şi lecturarea unor documente autentice; cunoaşterea asemănărilor morfologice/semantice; figurilor de stil în discursul juridic; distingerea între limbajul verbal şi nonverbal, între limba vorbită şi limba scrisă; exprimarea unei opinii şi susţinerea, justificarea acesteia, în timpul unei conversaţii. Lucrarea se adresează studenţilor din anul I de studii, semestrul I, de la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, programe de studii Drept, Administraţie Publică (IFR). Caietul de seminar este organizat în 7 unități de învățare (Élements de stylistique juridique, L’avocat-membre d’une profession liberale. Le role de l’avocat, Le juge- son importance dans le systeme juridique international, Correspondance juridique et juridiquecommerciale, Instances juridiques: competences et juridictions, La notion de crime dans le systeme juridique francais, Revision). Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână