Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 1 Sem II

Untitled-1
Autor: Tamaş Cristina

Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-911-5 978-973-614-913-9

Domeniu: Filologie

Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul socio-politic al Uniunii Europene. Lucrarea este destinată studenţilor din anul I de studii, semestrul II, de la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, programe de studii Drept, Administraţie Publică (IFR). Caietul de seminar este organizat în 7 unități de învățare (Le delit d’initie: notion et implications, Le conseil local, Implications de la deliquance juvenile, L’homicide : notion et consequences penales, Les proces des celebites, La prison: notion et fonctions, Revision finale). Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a patru ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână