Tamaş Cristina – Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR) An 2 Sem I

Untitled-1
Autor: Tamaş Cristina

Titlu: Limbă străină (franceză). Caiet de seminar (IFR)

An apariție: 2016

ISBN: 978-973-614-914-6 978-973-614-915-3

Domeniu: Filologie

Detalii: Predarea limbii franceze de specialitate se dovedeşte a fi un instrument indispensabil pentru tinerii jurişti, în contextul socio-politic al Uniunii Europene. O importanţă deosebită a fost acordată în caietul de seminar simulării situaţiilor de comunicare. Aşadar, printre principalele obiective ale ale caietului de seminar se numără: utilizarea corectă a conceptelor şi expresiilor juridice, în contexte şi situaţii diferite; utilizarea corectă a mecanismelor şi structurilor gramaticale în contexte profesionale; fixarea cunoştinţelor lexical-gramaticale, prin rezolvarea de chestionare, exerciţii şi lecturarea unor documente autentice; cunoaşterea asemănărilor morfologice/semantice; figurilor de stil în discursul juridic; distingerea între limbajul verbal şi nonverbal, între limba vorbită şi limba scrisă; exprimarea unei opinii şi susţinerea, justificarea acesteia, în timpul unei conversaţii. Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul I, de la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, programe de studii Drept, Administraţie Publică (IFR). Caietul de seminar este structurat în 7 unități de învățare: Considerations generales sur la notion de corruption, Les pouvoirs politiques en France, L’Union européenne, Citoyen de L’Union européenne, La democratie dans le contexte actuel européen, L’institution du mariage: notion et importance juridique, Revision. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână