Bejan Camelia – Limbă contemporană B IV (engleză). The Syntax of the English Language. The Complex Sentence. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Bejan Camelia

Titlu: Limbă contemporană B IV (engleză). The Syntax of the English Language. The Complex Sentence. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-687-9

Domeniu: Filologie

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul II de studii, semestrul II, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limbă și literatură română – o limbă și literatură modernă (engleză) (IFR). Cursul tratează principalele subiecte din analiza sintactică a propoziției complexe. Obiectivele principale ale cursului sunt creşterea gradului de conștientizare a studenților cu privire la tiparele sintactice în limba engleză și dezvoltarea aptitudinilor lor lingvistice. Caietul de studiu individual este organizat în 14 unități de învățare: That –Complement Clauses, Tense and Mood in That – Complement Clauses, Infinitive Complement Clauses I, Infinitive Complement Clauses II, Constructions Based Subject-To-Object Raising, Constructions Based On Subject-To-Object Raising, Gerundial Clauses, Verbs with an Ing-or an Infinitive Complement, The Participial Clauses, Finite Relative Clauses, Non-Finite Relative Clauses, Cleft and Pseudo-Cleft Sentences, Adverbial Clauses I, Adverbial Clauses II. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână