Căprioară Cosmin – Lingvistică romanică. Ediţie nouă. Caiet de studiu individual (IFR)

Untitled-1
Autor: Căprioară Cosmin

Titlu: Lingvistică romanică. Ediţie nouă. Caiet de studiu individual (IFR)

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-970-2 978-973-614-971-9

Domeniu: Filologie – Lingvistică

Detalii: Lucrarea se adresează studenţilor din anul III de studii, semestrul I, de la Facultatea de Litere, programul de studii Limba și Literatura Română și Limba și Literatura Engleză / Italiană (IFR). Lingvistica romanică permite dobândirea următoarelor competențe: definirea și exemplificarea conceptelor, domeniilor și metodelor lingvistice de bază, a structurii şi funcţionării limbii; explicarea şi interpretarea realităţii lingvistice contemporane; analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea informației teoretice în aplicații practice; interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, explicarea tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului; abordarea critică a ideilor și orientărilor teoretice în studiul lingvisticii; utilizarea cu discernământ și probitate științifică a surselor de informare. Caietul de studiu individual este organizat în 14 unități de învățare. Pentru a fi asimilată, fiecare unitate de învăţare este structurată astfel încât efortul individual să acopere echivalentul a două – trei ore de studiu. Fiecare unitate conține obiectivele unității, prezentarea subcapitolelor, testele de autoevaluare, o lucrare de verificare, răspunsurile și comentariile la testele de autoevaluare şi bibliografia unităţii de învăţare.

ro_RORomână