Codleanu Mioara – Ēléments de Morphosyntaxe- la phrase simple. Notes de cours et travaux pratiques

Untitled-1
Autor: Codleanu Mioara

Titlu: Ēléments de Morphosyntaxe- la phrase simple. Notes de cours et travaux pratiques

An apariție: 2017

ISBN: 978-973-614-966-5

Domeniu: Filologie

Detalii: Cursul se adresează cu precădere studenților facultăților de litere cu specializarea franceză, și își propune să prezinte funcționarea mecanismelor morfosintactice angajate la nivelul constituenților obligatorii și non obligatorii ai frazei simple (franceze) într-o dublă perspectivă: structuralistă și semantică. În perspectiva structuralistă, limba este imaginată ca un sistem imanent de semne în care fiecare element se definește prin relațiile de echivalență sau de opoziție pe care le are cu celelalte elemente ale aceluiași sistem. Gramatica structurală își propune în primul rând să stabilească criterii valide pentru clasificarea ordonată a categoriilor frastice paradigmatice și sintagmatice. Abordarea semantică face apel la sens în analiza gramaticală, la explicarea combinată a formelor și a valorilor lor semantice în cadrul sistemului limbii. Abordarea semantică a descrierii lingvistice se sprijină pe două demersuri fundamentale: demersul semasiologic și cel onomasiologic. Exemplele și exercițiile care însoțesc expunerile teoretice vizează nu numai o mai bună fixare a datelor teoretice ci și demonstrarea utilității acestora în comunicarea efectivă în limba franceză.

ro_RORomână